Hayvancılıkla ilgili önemli bir karar alınarak Et ve Süt Kurumuna yetki verildi. Buna göre, 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da sıfır gümrükle sığır ithalatına izin verildi. Ancak ithalatı sadece devlet yapacak. Bu konuda Et ve Süt Kurumuna izin çıktı. Damızlık hariç besilik ve kasaplık 500 bin baş canlı hayvan ithalatı yapılacak.

Hayvan ithalatı ile ilgili Dünya Gazetesi’nden Ali Ekber Yıldırım önemli bir haberi kaleme aldı. Hayvancılık sektörünü ilgilendiren haberle ilgili olarak 500 bin büyükbaş hayvan ithal edileceğini duyurdu.

Gazetede yer alan habere göre, ithal edilecek sığırları sadece Et ve Süt Kurumu yapacak. Bu konuda izin verilen kurum ise, 2016 yılında olduğu gibi ithalatı birinci sırada Avrupa ülkeleri, ikinci sırada Amerika olmak üzere bu ülkelerden yapacak.

İthalat Kararnamesine geniş yer verilen ithal hayvan haberinde, 31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandığına işaret edildi. Buna göre, Bakanlar Kurulu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Canlı Hayvan İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile Et ve Süt Kurumu’na 31 Aralık 2017 tarihine kadar 500 bin büyükbaş canlı hayvan ithalatı izni verildi.

Açılan bu kontenjan, geçen yılda uygulanmış, Et ve Süt Kurumu’na önce 400 bin büyükbaş canlı hayvan ithalatı için sıfır gümrükle ithalat yetkisi verilmişti. 24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 100 bin baş daha ilavesi yapılmıştı.

Yeni kararname ile birlikte geçen yıl ve 2017’de sadece Et ve Süt Kurumu’na 1 milyon baş damızlık olmayan, besilik ve kasaplık sığır ithalatına izin veriliyor.

Daha önceki yıl sıfır gümrükle damızlık sığır ithalatı için 150 bin büyükbaş, damızlık koyun ve keçi ithalatı için ise 20 bin baş ithalat yetkisi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)’ne verilmiş, ancak yeni yıl için henüz bu ithalatla ilgili izin ve yetki verilmedi.

İthalat sonrasında et fiyatlarının düşmesi yönünde de beklentiler oluştu.

CEVAP VER