HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde Osman UZUN görevine başladı

0
post_views_couzh

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne yeni atanan Genel Müdür Vekili Sayın Osman UZUN görevine başladı.

HAYGEMGenelMudur (1)

Hayvancılık Genel Müdürlüğünün Görevleri
 • Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek.
 • Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek.
 • Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.
 • ​Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek.
 • Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 • Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak.
 • Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek.
 • Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
 • Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.​

CEVAP VER