Tanap-proje

TANAP’a sunulmak üzere 6 tarımsal proje hazırlandı

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları I. Çağrı kapsamında, Giresun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından TANAP’a sunulmak üzere 6 adet orta ölçekli proje hazırlandı. Konuyla ilgili olarak Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr.Muhammet Angın şu açıklamayı yaptı:

”TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP), TANAP güzergâhı üzerinde uygulanan bir yatırım ve kalkınma projeleri destek programıdır. 2015 yılında uygulanmaya başlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları’nın temel amacı boru hattı boyunca ekosistem ile uyumlu bir birlik kurarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaktır.

2015 yılında TANAP boru hattı boyunca yapılan saha ziyaretleri ve masaüstü çalışmaları sonrasında bir ‘İhtiyaç Analizi Raporu’ ortaya çıkmış ve bu rapor temel alınarak TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının öncelik alanlarını ve finansal sınırlarını belirleyen planlama ve strateji dokümanları oluşturulmuştur. Öncelik alanları sosyal ve çevresel olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır.

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları I. Çağrı kapsamında;Giresun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan proje teknik ekibince TANAP’a sunulmak üzere 6 adet orta ölçekli tarımsalproje hazırlanmıştır. Her bir projenin bütçesi1 milyon 500 bin TL civarındadır. İl Müdürlüğümüz hazırlamış olduğu projelere iştirakçi olarak dâhil olacak ve projelerin uygulanması sürecinde her türlü teknik tecrübesini sahaya yansıtacaktır. Projeler dâhilinde TANAP tarafından sağlanacak hibe miktarı, proje bütçesinin toplam uygun maliyetlerinin %95’i civarındadır. Projenin kalan %5’lik bütçesi başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak sağlanacaktır.”

 

CEVAP VER