BANVİT SATILDI !…Banvitin satılacağı, Brezilyalı ortak alacağı gibi birçok söylentiler devam ederken sonuçlandı ve KAP’a bildirildi. Banviti %60 BRF – %40 ise QH şirketleri satın aldı.

Uzun süredir satış için görüşmeler yapıldığını duyuran ve hisselerinde sert hareketler görülen Banvit bugün satış haberini kamuoyuna duyurdu.

Beyaz et pazarında son yıllarda yaşanan kriz sonrası ortaklık veya hisse satışı düşündüğünü açıklayan Banvit bugün yaptığı açıklama ile şirketin % 79.5’ini BRF ve Qatar Holdign arasında %60-40 oranında oluşturulan ortaklığa  915.064.403,2472 TL bedelle sattığını duyurdu.

Banvit’in satışına dair diğer detaylar ise Oyak Yatırım‘ın günlük bülteninde şu şekilde yer aldı.

Banvit tarafından yapılan açıklamada şirketin %79.5’unun BRF ve Qatar Holdign arasında %60-40 oranında oluşturulan ortaklığa satılması için sözleşme imzalandığı açıklanmıştır. Pay alım teklifinin de yapılacağı satışta fiyat, gerekli izinlerin alınmasını takiben finansallar ve kur etkisiyle bazı düzeltmelere göre farklılık gösterebilecek olsa da hisse başına 11.51 TL olarak açıklanmıştır ve hissenin dünkü kapanışının %30 üzerindedir.

Şirketin basına yaptığı duyuruda ayrıca şu notada yer verildi:

Sözleşme’de toplam satın alma bedeli hisse başına 11,51 TL olmak üzere toplam 915.064.403,2472 TL olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar Rekabet Kurulu izni ve Sözleşme’de belirlenen diğer gerekli ön koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibariyle düzenlenecek ara bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde belirlenecek olan net borçluluk durumu, işletme sermayesi, FAVÖK ve ilgili tarihteki ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna dayalı olarak gerçekleştirilecek fiyat uyarlamalarına tabi olarak azalabilecek veya artabilecektir. 

Buradan bizim anladığımız kadarıyla gelecek bilançodaki Banvit şirket değerleri ve dövizdeki artışa veya azalışa göre satış fiyatının değişebileceğini belirtmek istemişler.Belirtilen satış tutarları şu anki verilere göre hesaplanmış.

Banvit hisseleri satış haberi sonrası şu an da dünkü kapanışına göre % 11.44 artışla 9.84 TL’den işlem görüyor.

Banvit hisse fiyat ve ortalama analizi

Alt Marj Fiyatı7,07
Üst Marj Fiyatı10,59

20 Günlük Ortalama7,34

52 Günlük Ortalama6,12
Haftalık En Düşük6,66
Haftalık En Yüksek10,04

Aylık En Düşük4,90
Aylık En Yüksek10,04

Yıllık En Düşük1,97
Yıllık En Yüksek10,04

KAP’TA YAYINLANAN HİSSE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Şirketimiz tarafından yapılan 23 Mart 2016, 17 Mayıs 2016, 13 Temmuz 2016 ve 29 Eylül 2016 tarihli özel durum açıklamalarında, tahsisli satış veya sair şekilde kurulabilecek bir ortaklık için potansiyel yatırım gruplarıyla görüşmelere başlama kararı alındığı ve sözkonusu görüşmelerin sonucunda bir gelişme olduğunda, kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisi verilmişti.

Şirketimizin hakim hissedarları Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS (Hissedarlar) tarafından iletilen güncel bilgiye göre şirketimizin toplam ödenmiş sermayesinin yaklaşık %79,48’ine tekabül eden ve hissedarların mülkiyetinde bulunan nominal hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 09 Ocak 2017 tarihinde hissedarlar ile dünyanın en büyük tavuk üreticilerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır.

Yine şirketimize iletilen bilgiler çerçevesinde, sözleşmenin imzalanmasını takiben BRF ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC (QH) arasında %60 BRF, %40 ise QH’de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık (Yeni Ortaklık) oluşturulacağı, yeni ortaklığın kurulması ile birlikte sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralacak olup, işlemin kapanışı ile birlikte Yeni Ortaklık, şirketimizin paylarını %79,48’inin sahibi olacağı anlaşılmaktadır.

Sözleşmede toplam satın alma bedeli hisse başına 11,51 TL olmak üzere 915,064,403.2472 TL olarak belirlenmiş olsa da anılan tutar Rekabet Kurulu izni ve sözleşmede belirlenen diğer gerekli ön koşulların sağlanması akabinde hisse devrinin yapılacağı tarih itibariyle düzenlenecek ara bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde belirlenecek olan net borçluk durumu, işletme sermayesi, FAVÖK ve ilgili tarihteki ABD Doları / Türk Lirası döviz kuruna dayalı olarak gerçekleştirilecek fiyat ayarlamalarına tabi olarak azalabilecek veya artabilecektir. Ödeme, sözleşmede belirtilen ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna göre ABD Doları üzerinden yapılacaktır.

Sözleşmede belirtilen koşılların gerçekleşmesini müteakip hisse devir işlemi tamamlandıktan sonra Yeni Ortaklık bakımından “pay alım teklifi” yükümlülüğü ortaya çıkacak olup, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : II 26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğine göre ilgili pay alım teklifi için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen hisse devir işlemiyle ilgili, yatırımcılarımızın yatırım kararını veya şirket hisselerinin değerini etkilecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

CEVAP VER