KANATLI SEKTÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BOLU’DA YAPILDI

0
334

KANATLI SEKTÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BOLU’DA YAPILDI

Kanatlı Sektörü Değerlendirme Toplantısı Bolu’da Yapıldı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yumurta ve Beyaz et Üreticileri Temsilcisi ile bir araya gelerek büyüyen kanatlı sektörünün sorunlarını ele aldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından  Bolu’da düzenlenen Müsteşar Vekili Nihat Pakdil Başkanlığında yapılan ve Hayvancılık Genel Müdür Vekili İbrahim Özcan, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Nahit Yazıcıoğlu, Gıda İşletmeleri Daire Başkanı Selman Ayaz, Yem Daire Başkanı Mehmet Emin Turgut çok sayıda Bakanlık uzmanın hazır bulunduğu “Kanatlı Sektörü Değerlendirme” toplantısına Yum-Bir adına Hasan Konya, Mustafa Çelikten, Ertekin Demirkol, Yüksel Tuna, Ramazan Gürbüz ve Hüseyin Sungur katılım sağladı..
Toplantıya ayrıca Besd-Bir Başkanı ve beyaz et üreticileri, Veteriner İlaçları Sanayicileri Derneği Başkan(VİSAD) yönetim kurulu üyesi, İsmail Özdemir Kanatlı Tanıtım grubu Başkanı Müjdat Sezer, Türkiye Yem sanayicileri Derneği Genel sekreteri Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü katıldı..
Kanatlı Sektör değerlendirme toplantısının açılışında bir konuşma yapan Müsteşar vekili Dr. Nihat Pakdil kanatlı sektörü hakkında bir değerlendirme yaparak, Bakanlık olarak sektörün büyümesini ve artan ihracat başarısını yakından izlediklerini, sektör ile yakın iletişim içinde olduklarını ve sorunların çözümü için sektöre her türlü yardımı yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Daire Başkanı Nahit Yazıcıoğlu ise, Avrupa Birliğine üyelik süreci kapsamından yenilenen Kuluçkahane ve Damızlık işletmeleri Yönetmeliği, tavuk vebası ve yalancı tavuk vebası yönetmeliği, ihbarı mecburi hastalıklar ve 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan kanatlı veri tabanı hakkında bilgi vererek, Bakanlıkça yapılan kanatlı işletmelerinde yapılan denetim sonuçlarını paylaştı, insan ve hayvan sağlığı açısından bu tür denetimlerin önemli olduğunu ve denetimlerin devam edeceğini söyledi.
Yazıcıoğlu konuşmasını köy kanatlılarda yalancı tavuk veba hastalığına karşı yürüttükleri pilot proje, salmonella kontrol programı ve İLT tarama sonuçları hakkında bilgi vererek tamamladı.
 İki gün boyunca kanatlı sağlığı, biyogüvenlik, girdi tedarikleri, ihracat, kanatlı sektöründe antibiyotik kullanımı, mevzuat, bilgi kirliliği ve kanatlı işletmelerinin Türk-Vet kayıt sistemine dâhil edilmesi ve hayvan hareketlerinin kontrolü konularında yaşanan sıkıntılar tartışıldı ve yapılacaklar karara bağlandı.
Toplantıda Yum-Bir adına Hüseyin Sungur tarafından “Yumurta Sektörü ve Sorunları” konulu bir sunu yapıldı ve gündemdeki konuların ele alınması sırasında Yum-Bir adına Birlik Başkanları görüş ve önerilerini ifade ettiler. Yum-Bir adına dile getirilen hususları;5200 sayılı Üretici Birlikleri yasasının yeniden ele alınması, Bakanlığın Üretici Örgütlerine yaklaşımındaki farklılıklar, plansız büyüme ve fiyat istikrarsızlığı, üretici/tüketici fiyat farkı, kanatlı hastalıklarının oluşturduğu ekonomik kayıplar, ihracat, kümes atıklarının değerlendirmesi, endüstriyel üretime ve yumurtaya dair yalan beyanlar, kayıt dışı tavukçuluk ve tebliğe aykırı yumurta üretimi, mevzuat eksikliği ya da uygulanmasından kaynaklanan sorunları ve çözüme dönük görüşlerini ayrıntılı olarak dile getirildi..
.Toplantıda alınan kararların  takibi amacıyla Bakanlık ve Sektör temsilcilerinden oluşan bir izleme komitesi kurulduğu gözlendi..

 

CEVAP VER